Προβολή όλων των 47 αποτελεσμάτων

Εμφάνιση του μενού
Κλείσε

Νεοβενάτωρ (Neovenator)  

3.00
Νεοβενάτωρ (Neovenator)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 9cm Μήκος 17cm

Κλείσε

Προκερατόσαυρος (Proceratosaurus)

3.00
Προκερατόσαυρος (Proceratosaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 8cm Μήκος 15.5cm

Κλείσε

Ηωτύραννος (Eotyrannus)

3.00
Ηωτύραννος (Eotyrannus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 8cm Μήκος 14.5cm

Κλείσε

Κητιόσαυρος (Cetiosaurus)

3.00
Κητιόσαυρος (Cetiosaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 7cm Μήκος 22cm

Κλείσε

Ρηβαχίσαυρος (Rebbachisaurus)

3.00
Ρηβαχίσαυρος (Rebbachisaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 7cm Μήκος 18cm

Κλείσε

Αυγουστίνιον (Agustinia)

3.00
Αυγουστίνιον (Agustinia)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 7cm Μήκος 18cm

Κλείσε

Διμορφόδοντας (Eudimorphodon)

3.00
Διμορφόδοντας (Eudimorphodon) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 1.8cm Μήκος 16.5cm

Κλείσε

Διμορφόδοντας (Dimorphodon)

3.00
Διμορφόδοντας (Dimorphodon) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 5.8cm Μήκος 17.2cm

Κλείσε

Πτερόσαυρος (Pterosaur)

3.00
Πτερόσαυρος (Pterosaur) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 3.3cm Μήκος 13.5cm

Κλείσε

Αλαμόσαυρος (Alamosaurus)

4.00
Αλαμόσαυρος (Alamosaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 12.5cm Μήκος 19cm

Κλείσε

Βελοσίσαυρος (Velocisaurus)

4.00
Βελοσίσαυρος (Velocisaurus
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 12.5cm Μήκος 22cm

Κλείσε

Πτερόσαυρος (Pterosaur)

4.00
Πτερόσαυρος (Pterosaur) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 8.5cm Μήκος 22cm

Κλείσε

Κεντρόσαυρος (Kentrosaurus)

4.00
Κεντρόσαυρος (Kentrosaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 10.5cm Μήκος 14cm

Κλείσε

Πτερόσαυρος

4.00
Είδος: Anhanguera Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 3.6cm Μήκος 21cm

Κλείσε

Πτερόσαυρος

4.00
Είδος: Hatzegopteryx Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 14cm Μήκος 11.5cm

Κλείσε

Φιγούρες δεινοσαύρων

4.50
σετ πλαστικώνδεινόσαυρων με αυγό
Κλείσε
Κλείσε

Εδαφόσαυρος (Edaphosaurus)

5.00
Εδαφόσαυρος (Edaphosaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 10cm Μήκος 16.5cm

Κλείσε

Πτερόσαυρος

6.00
Είδος: Quetzalcoatlus
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 4cm Μήκος 17.5cm

Κλείσε

Τρικεράτοπας (Triceratops)

7.00
Τρικεράτοπας (Triceratops) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 6.5cm Μήκος 10.5cm

Κλείσε

Miragaia

7.00
Είδος: Στεγοσαυροειδές Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 9.5cm Μήκος 24cm

Κλείσε

Τυλόσαυρος (Tylosaurus)

7.00
Τυλόσαυρος (Tylosaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 3.3cm Μήκος 17.5cm

Κλείσε

Στεγόσαυρος (Stegosaurus)

7.00
Στεγόσαυρος (Stegosaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 10cm Μήκος 15.2cm

Κλείσε

Καρνόταυρος (Carnotaurus)

8.00
Καρνόσαυρος (Carnotaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό Διαστάσεις: Υψος 10.5cm Μήκος 16.5cm
Κλείσε

Πτερανόδοντας (Pteranodon)

8.00
Πτερανόδοντας (Pteranodon)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 4.5cm Μήκος 32.5cm

Κλείσε

Δεινόχειρας (Deinocheirus)

8.00
Δεινόχειρας (Deinocheirus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 14.5cm Μήκος 29cm

Κλείσε

Διλοφόσαυρος (Dilophosaurus)

8.00
Διλοφόσαυρος (Dilophosaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 10.5cm Μήκος 16.5cm

Κλείσε

Ράπτορας

8.00
Είδος: Utahraptor Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 8.7cm Μήκος 21.7cm

Κλείσε

Αλλόσαυρος (Allosaurus)

8.50
Αλλόσαυρος (Allosaurus)

Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 9.0cm Μήκος 25cm
 
Sold out
Κλείσε

Καρνόταυρος (Carnotaurus)

9.00
Καρνόταυρος (Carnotaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 11cm Μήκος 22cm

Κλείσε

Τρικεράτοπας (Triceratops)

9.00
Τρικεράτοπας (Triceratops)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 11cm Μήκος 21cm

Κλείσε

Αρχαιοπτέρυξ (Archaeotreryx)

9.00
Αρχαιοπτέρυξ (Archaeotreryx) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 6.5cm Μήκος 11cm

Κλείσε

Μοσάσαυρος (Mosasaurus)

10.00
Μοσάσαυρος (Mosasaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 3.2cm Μήκος 27.7cm

Κλείσε

Βελοσιράπτορας (Velociraptor)

11.00
Βελοσιράπτορας (Velociraptor)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 10cm Μήκος 30cm

Κλείσε

Πεντακεράτοπας (Pentaceratops)

11.00
Πεντακεράτοπας (Pentaceratops) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 12cm Μήκος 17.5cm

Κλείσε

Τρικεράτοπας (Triceratops)

11.00
Τρικεράτοπας (Triceratops) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 9.5cm Μήκος 20cm

Κλείσε

Τρικεράτοπας (Triceratops)

11.00
Τρικεράτοπας (Triceratops) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 9.7cm Μήκος 21cm

Κλείσε

Βραχιόσαυρος (Brachiosaurus)

13.00
Βραχιόσαυρος (Brachiosaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 20cm Μήκος 33cm

Κλείσε

Απατόσαυρος (Apatosaurus)

13.00
Απατόσαυρος (Apatosaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 9cm Μήκος 31cm

Κλείσε

Λιοπλευρόδοντας (Liopleurodon)

14.00
Λιοπλευρόδοντας (Liopleurodon) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 5.3cm Μήκος 31cm

Κλείσε

Σπινόσαυρος (Spinosaurus)

15.00
Σπινόσαυρος (Spinosaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 13cm Μήκος 25.5cm

Κλείσε

Γιγαντόσαυρος (Gigantosaurus)

15.00
Γιγαντόσαυρος (Gigantosaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 15.5cm Μήκος 25cm

Κλείσε

Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus)

15.00
Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus)
Φιγούρα από σκληρό υλικό

Διαστάσεις: Υψος 14cm Μήκος 25cm

Κλείσε

Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus)

15.00
Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό Διαστάσεις: Υψος 17cm Μήκος 16cm
Κλείσε

Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus)

15.00
Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό Διαστάσεις: Υψος 13cm Μήκος 33cm
Κλείσε

Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus)

15.00
Τυραννόσαυρος (Tyrannousaurus) Φιγούρα από σκληρό υλικό Διαστάσεις: Υψος 14.5cm Μήκος 26cm