Το Dinosuria Park είναι  κατάστημα διάθεσης προϊόντων της ελληνικής εταιρείας Dinosuria Park με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Πριν από την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα,παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους. Η χρήση και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την ρητή συναίνεση σας με αυτούς.

Το Dinosuria Park δεσμεύεται ότι κάθε πληροφορία και χαρακτηριστικό προϊόντος που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα μας διαθέτει έγκυρο και ακριβές περιεχόμενο.
Δεν φέρουμε όμως καμία ευθύνη για τυχόν λάθη που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω ανωτέρας βίας και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμεύεται να ενημερώσει έγκαιρα τους χρήστες του, για τη μη διαθεσιμότητας τους.

Ευθυνόμαστε μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση που η παραγγελία σας καθυστερήσει πέρα από τις πληροφορίες που σας δώσαμε.

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη της

Το Dinosuria Park  είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο,π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Το Dinosuria Park δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους,εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει υπεύθυνη είναι η δικαστική αρχή που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ιστοσελίδα shop.dinosauriapark.com είναι  επίσημος διαδικτυακός τόπος της  Dinosuria Park . Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από το shop.dinosauriapark.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το shop.dinosauriapark.com καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες
shop.dinosauriapark.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς κατά τη χρησιμοποίηση αυτού του ιστοχώρου.
Επιπλέον, συμφωνείτε ότι:

1. Δεν θα φορτώσετε ή θα αποστείλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που:

• είναι παράνομο, καταχρηστικό, απειλητικό, επιβλαβές, άσεμνο ή δυσφημιστικό
• παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπιστευτικότητας, δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας
• περιλαμβάνει ιούς, trojan horses, time bombs, ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή στοιχεία

2. Δεν θα προσπαθήστε να κερδίσετε παράνομη πρόσβαση σε οποιοδήποτε κομμάτι του ιστοχώρου αυτού, των συγκροτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κεντρικών υπολογιστών ή των δικτύων που το φιλοξενούν.

3. Δεν θα παρέχετε ψεύτικες πληροφορίες για σας και δεν θα κάνετε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

4. Δεν θα αποστείλετε ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων.

5. Δεν θα επιχειρήσετε να συλλέξετε πληροφορίες για τους επισκέπτες αυτού του ιστοχώρου χωρίς την συγκατάβαση τους, συμπεριλαμβανομένου χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.